Poprawna pisownia

ferii

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie ferii wykorzystywane jest w odniesieniu do okresu, w czasie którego dzieci nie uczęszczają do szkoły. Zazwyczaj odnosi się do przerwy od nauczania w ciągu zimy, narzuconej przez system szkolnictwa, ale można tak nazwać również czas wolny przypadający ze względu na święta.
Ferii powinno zawsze być zapisane przez dwa i na końcu. Jest to wyraz zapożyczony, który występuje wyłącznie w liczbie mnogiej ferie. W takich słowach zawsze piszemy podczas odmiany podwójne i.

Przykłady poprawnej pisowni

W ciągu ferii będę miał mnóstwo czasu, żeby nadrobić wszystkie gry, które ściągnąłem na konsolę.
Gabrysia nie mogła doczekać się ferii zimowych, podczas których zamierzała nauczyć się jazdy na łyżwach.
Ania przywiozła z ferii spędzonych w Egipcie wiele pięknych zdjęć i regionalnych pamiątek.


Niepoprawna pisownia

feri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ferji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ferjii

Niepoprawna pisownia