Poprawna pisownia

gościom

Poprawna pisownia, znaczenie: gościom pochodzi od słowa gość. Wyraz ten odnosi się do osób, które przybyły do kogoś w celach towarzyskich, mogą to być uczestnicy balu, przyjęcia. Nazywane są tak również osoby, które do danego miejsca przybyły w celu skorzystania z konkretnych usług, na przykład możliwości wynajęcia pokoju albo apartamentu.
Nazywa się tak jakichś, bliżej nieokreślonych mężczyzn, albo ludzi, którzy są godni uznania i podziwu.
Słowo gościom zapisujemy przez -om. Wyjaśnia to zasada, która mówi, że końcówkę -om należy zapisywać w połączeniu z rzeczownikami wszystkich rodzajów, które występują w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyjrzał się gościom, którzy odwiedzali jego restaurację, i wiedział, że będzie miał duży zarobek.
Przekazał gościom, że obiad został już przygotowany, więc mogli wygodnie usiąść przy stole i skosztować.
Chciał powiedzieć awanturującym się gościom, że łamią regulamin hotelu i ich wyprosić, ale nie dali mu dojść do słowa.


Niepoprawna pisownia

gością

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

goźciom

Niepoprawna pisownia