Oba przedstawione poniżej wyrażenia funkcjonują powszechnie w języku polskim i są jak najbardziej poprawne. Ich znaczenie jest jednak zupełnie różne, dlatego nie należy stosować ich zamiennie. W wyborze wyrażenia pasującego do kontekstu danego zdania nieocenione będą nasze definicje i praktyczne przykłady, a w przypadku gdyby okazały się one niewystarczające zachęcamy do pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

bo wiem

Poprawna pisownia, znaczenie: bo wiem to połączenie dwóch oddzielnych słów: spójnika bo oraz osobowego czasownika wiem. Pierwszy z nich pełni w zdaniu funkcję wyrazu, który wprowadza zdanie podrzędne, wyrażające przyczynę czy możliwy skutek czegoś lub też łączy ze sobą dwa zdania czy części zdań, jednocześnie rozwijając pierwsze wypowiedzenie lub wyjaśniając drugie. Wiem z kolei to odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej forma czasownika wiedzieć, oznaczającego: mieć wiedzę na jakiś temat czy też mieć świadomość prawdziwości czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy wyjechać wcześniej, bo wiem, że już od siódmej zaczną się korki.
Kupiłam bilety do kina, bo wiem, jak bardzo chciałeś obejrzeć kolejną część Gwiezdnych Wojen.
Pora wybrać się na zakupy, bo wiem, że oboje nie mamy w co się ubrać na moją studniówkę.


Poprawna pisownia

bowiem

Poprawna pisownia, znaczenie: bowiem to zapisywany łącznie spójnik, który w wypowiedziach przyłącza fragment zawierający przyczynę, uzasadnienie czy też wyjaśnienie zdania poprzedniego. Warto zapamiętać, że językoznawcy polecają umieszczać go po pierwszym wyrazie zdania podrzędnego, po grupce wyrazów je rozpoczynających (pamiętając, by nie oddzielić czasownika zwrotnego od zaimka się) lub też po prostu na początku zdania podrzędnego. Spójnika tego powinno się unikać w języku mówionym, wykorzystując go niemal wyłącznie na piśmie. Nie należy również umieszczać go na pierwszym miejscu w całej wypowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Wolał pożegnać się z nią wcześniej, wiedział bowiem, jak bolesne byłoby obserwowanie jak odjeżdża pociągiem.
Wiedziałam, że mnie nie lubi, krytykował bowiem większość moich najlepszych pomysłów.
Wstał wcześnie rano, bowiem obiecał sobie, że dzień rozpocznie od krótkiego treningu.


Niepoprawna pisownia

bo wjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bowjem

Niepoprawna pisownia