Niepoprawna pisownia

z powarzaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z poważaniem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to formułka grzecznościowa, którą najczęściej kończymy korespondencję (list, e-mail) skierowaną do urzędu, do mniej znanej nadawcy osoby lub też do kogoś, kto znajduje się wyżej niż my w hierarchii – kierownik, nauczyciel, wykładowca.
Warto zwrócić uwagę, że wyraz poważaniem to odmieniony w narzędniku rzeczownik poważanie. Ten z kolei należy do rodziny rzeczownika powaga. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że ż zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na g. Jako że w tym przypadku występuje oboczność ż:g, to wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ż.
Co ciekawe, kwestią nieco kontrowersyjną jest stosowanie znaków interpunkcyjnych pomiędzy sformułowaniem z poważaniem a podpisem osoby piszącej list. Obecnie przyjmuje się, że jeśli oba zwroty (np. Z poważaniem Anna Nowak) znajdują się w jednym wersie, to można rozdzielić je kropką lub myślnikiem. Jeśli z kolei podpis znajduje się w wersie niżej, nie ma takiej potrzeby.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.
Z poważaniem – Jan Kowalski

Dziękuję za wszystkie informacje.
Z poważaniem. Anna Nowak

Bardzo dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
Jan Nowak


Niepoprawna pisownia

zpowarzaniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpoważaniem

Niepoprawna pisownia