Niepoprawna pisownia

Hanii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Hani

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz Hani pochodzi od zdrobniałej wersji imienia Hanna, czyli Hania. Imię to ma polski pochodzenie i jest wariantem imienia Anna, choć obecnie używane jest taki autonomiczne imię. Wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie oznacza łaskę, wdzięk.
Hani zawsze piszemy przez jedno i. Jest to wyraz rodzimego pochodzenia, a w mianowniku czytamy go przez ńa, co sprawia, iż w czasie odmiany przez przypadki musi posiadać tylko jedno i na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu nie chcesz odwiedzić ze mną Hani? Boisz się tego jej dużego, czarnego psa?
Gdy tata Hani nagle znalazł się w szpitalu, dziewczyna natychmiast poprosiła w pracy o urlop.
Ostatni tydzień spędziłem u Hani i zamierzam pojechać do niej jeszcze raz we wrześniu.


Niepoprawna pisownia

Hanji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hanjii

Niepoprawna pisownia