Niepoprawna pisownia

nie rozmowne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmowne.


Poprawna pisownia

nierozmowne

Poprawna pisownia