Niepoprawna pisownia

pierszym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszym

Poprawna pisownia