Poprawna pisownia

status quo

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie status quo powinno być zapisywane w swojej oryginalnej formie, pomimo wymowy przez kw (zgodnie z zasadami zaczerpniętymi z łaciny). Jest to zapożyczone z łaciny wyrażenie, które nie zostało zasymilowane i występuje w swojej dawnej formie.
Status quo oznacza obecny, niezmieniony stan rzeczy. W psychologii odnosi się do sytuacji, w której większość ludzi preferuje niezmienny stan rzeczy i nie chce decydować się na innowacje.

Przykłady poprawnej pisowni

Tendencja do zachowania status quo jest zupełnie naturalna z punktu widzenia psychologii.
Usilne trwanie przy gospodarczym status quo prowadzi do opóźnienia w rozwoju kraju.
Polityczne status quo zupełnie mu nie odpowiadało, dlatego zaczął szukać osób gotowych do buntu.


Niepoprawna pisownia

status kwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

statuskwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

statusquo

Niepoprawna pisownia