Poprawna pisownia

à propos

Poprawna pisownia, znaczenie: à propos to zwrot, który pojawia się w wypowiedzi w chwili, w której o czymś sobie przypomnimy i zapragniemy tę kwestię poruszyć w rozmowie. Stanowi wtrącenie oznaczające luźne nawiązanie do aktualnie prowadzonej rozmowy – zbliżone do zwrotów takich jak przy okazji lub na marginesie. Formalnie w języku polskim zwrot à propos oznacza wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi. Pochodzi z języka francuskiego, w którym jest tożsame z wykrzyknieniem o! i bywa zapisywane z akcentem nad literą a. W języku polskim zarówno zapisy z akcentem (à propos) jak i bez (a propos) są poprawne, niepoprawny jest natomiast zapis łączny, a także pominięcie litery s na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

A propos naszego wczorajszego wyjścia do kina, kiedy teraz wybierzemy się do teatru?
Tak a propos naszych przyszłorocznych planów – czy wiecie już czy będziecie w stanie do nas dołączyć?
Chciałbym wyjaśnić a propos mojego wczorajszego występu – miałem zatrucie pokarmowe, dlatego nie zagrałem adekwatnie do moich umiejętności.


Niepoprawna pisownia

apropos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apropo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a propo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a pro po

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apro po

Niepoprawna pisownia