Niepoprawna pisownia

niewątpię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wątpię

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik nie wątpię musi być zapisywany oddzielnie. Jest to wynikiem ogólnej zasady języka polskiego, mówiącej, iż partykułę nie z czasownikami piszemy oddzielnie.
Nie wątpię oznacza, że osoba wypowiadająca się nie ma względem czegoś żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W pełni wierzy w to, co mówi i myśli, albo w działania innej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wątpię w twoje szczere intencje, ale obawiam się, że taki ambitny plan może się nie udać.
Nigdy nie wątpię w szczerość Karoliny, wiem, że nie okłamałaby umyślnie nikogo bliskiego.
Wprawdzie nie wątpię w swoje siły, ale podejrzewam, że z tym zadaniem będę potrzebował pomocy.


Niepoprawna pisownia

nie wątpie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wontpię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewontpię

Niepoprawna pisownia