Niepoprawna pisownia

11. października

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

11 października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o jedenastym dniu października, nie zaś o jedenastym październiku.


Niepoprawna pisownia

11 październik

Niepoprawna pisownia