Niepoprawna pisownia

naprzykład

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na przykład

Poprawna pisownia