Poprawna pisownia

dozgonna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do zgonna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosgonna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dozgona

Niepoprawna pisownia