Niepoprawna pisownia

nie spełna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespełna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niespełna gramatycznie jest partykułą, którą dodaje się do określonego wyrażenia stanowiącego ilość, liczbę lub miarę. Wyraz niespełna pełni funkcje informacyjne o tym, że czegoś w rzeczywistości jest troszkę mniej, niż w określeniu podstawowym.
Niespełna jest jednym wyrazem i dlatego, że jest to całość, jego poprawna pisownia łączna nie ma wyjaśnienia w konkretnej regule ortograficznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Olga miała niespełna 15 lat, gdy zmarła jej ukochana mama, a ona została sierotą.
Chciałam kupić dwa kilogramy owoców, a sprzedawczyni dała mi ich niespełna tyle.
Kasia poszła do szkoły, gdy miała niespełna 7 lat.


Niepoprawna pisownia

nie z pełna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zpełna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpełna

Niepoprawna pisownia