Poprawna pisownia

lekko

Poprawna pisownia, znaczenie: lekko to inaczej: niewiele ważąc, zgrabnie, zwinnie, łatwo, delikatnie, w niewielkim natężeniu. Jest to przysłówek w stopniu równym utworzony od przymiotnika lekki.
Należy zapamiętać, że jedyną dopuszczoną do użytku przez językoznawców formą zapisu (oraz wymowy) tego słowa jest lekko. Używane niekiedy letko jest formą gwarową, którą do dziś posługują się niektórzy górale czy mieszkańcy niewielkich wsi. Artykułując słowo w ten sposób, tak samo je zapisują, co oczywiście utrwala błędne przekonanie o jego poprawności.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wreszcie przyznałam się do błędu, jest mi bardzo lekko na duszy.
Ilekroć na niego spoglądam, czuję się lekko zaskoczona, że tak dobry człowiek jest moim mężem.
Lekko znudzony, starał się uważnie słuchać wykładowcy i nie pozwolić powiekom opaść.


Niepoprawna pisownia

letko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ledko

Niepoprawna pisownia