Jedno i drugie omawiane wyrażenie funkcjonuje w języku polskim, jednak pomimo identycznego brzmienia, nie wolno stosować ich zamiennie. Należy za to poznać znaczenie i zasady używania każdego z nich. Zrozumienie różnic ułatwią z pewnością przygotowane przez naszą redakcję definicje oraz praktyczne przykłady zdań, a gdyby okazały się one niewystarczające istnieje również możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie językowe – wystarczy zadać je w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

gródka

Poprawna pisownia, znaczenie: gródka posiada dwa znaczenia – pierwsze z nich to nazwa własna miejscowości oraz gminy Gródek, odmieniona w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej. Zarówno wieś, jak i gmina Gródek jest położona w powiecie białostockim, a jej korzenie sięgają XVI wieku. W tym kontekście wyraz Gródka powinien być zawsze zapisywany wielką literą. Drugim znaczeniem formy gródka jest natomiast określenie na mały gród – czyli forma słowa gródek.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego dnia niemal wszyscy mieszkańcy Gródka rozmawiali tylko o wypadku, który zdarzył się w ich wsi.
Przyjeżdżając do Gródka, miałem nadzieję, że spotkam tam dawnego przyjaciela.
Mieszkańcy Gródka byli świadkami tego, jak podczas wojny Niemcy utworzyli w ich miejscowości getto dla ludności żydowskiej.


Poprawna pisownia

grudka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo grudka z kolei to rzeczownik będący zdrobnieniem od słowa gruda. Mówimy tak na sklejoną bryłę czegoś, kawałek zmarzniętej ziemi, gruda to również wypryskowe zapalenie skóry pojawiające się w okolicy pęcin tylnych nóg u koni i bydła. Grudką określamy również wystający wykwit skórny u ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Z pozoru niegroźna grudka na skórze może okazać się śmiertelnym nowotworem.
Grudka ziemi uderzyła w szybę – Ania doskonale wiedziała, że to Piotr stoi pod jej oknem.
Duża grudka surowej mąki w cieście była dowodem na to, że masa nie została wymieszana wystarczająco starannie.