Niepoprawna pisownia

zaczoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zaczął oznacza, że ktoś rozpoczął jakieś działanie albo czynność. Może zostać zastosowane do podkreślenia, że coś zostało zrobione, albo musi być wykonane najpierw. Zaczął to również sprowokował kłótnię albo bójkę.
Czasownik zaczął należy zapisywać przez samogłoskę ą, która poprzedza literę ł. Według zasad ortograficznych, ą należy zapisywać w wyrazach, które są formami osobowymi rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej czasu przeszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Swoją pracę magisterską zaczął pisać od najważniejszych rozdziałów, a dopiero później dodał wstęp i zakończenie.
Kot zaczął głośno mruczeć, kiedy zobaczył, że jego opiekun przyszykował mu dobre jedzenie.
Heniek zaczął kłótnię, która doprowadziła do bójki w knajpie, przez co musiał wraz z innymi pokryć koszty zniszczeń.


Niepoprawna pisownia

za czoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za czął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczą

Niepoprawna pisownia