Poprawna pisownia

hołota

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to pejoratywne określenie ludzi zachowujących się ordynarnie, niegrzecznych, prostackich, inaczej: tałatajstwo, hałastra, gawiedź, motłoch, pospólstwo, plebs. Dawniej mówiono tak również na ludzi biednych. Nie ulega wątpliwości, że jest to rzeczownik o nacechowaniu negatywnym i powinien być używany wyłącznie w mowie potocznej.
Etymologia wyrazu sięga do języka staropolskiego, w którym występował rzeczownik gołota. Oznaczał on kogoś biednego, nieposiadającego żadnego majątku ani mienia, odnosił się do szlachty, ale zubożałej. W miarę ewolucji języka polskiego głoska g została zamieniona na h i taki zapis pozostaje prawidłowym aż do dziś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogłam dziś spać, hołota pod oknem hałasowała prawie przez całą noc.
Nie mogę w to uwierzyć! Jakaś hołota zniszczyła mój rower!
Przez środek miasta maszerowała hołota, rozrzucając butelki gdzie popadnie i głośno przeklinając.


Niepoprawna pisownia

chołota

Niepoprawna pisownia