Zwrot nie do wiary występuje w języku polskim wyłącznie w pisowni rozdzielnej (czyli wszystkie trzy wyrazy są zapisywane osobno), kontekst zdania nie ma wpływu na pisownię, a zapis inny niż przedstawiony jest błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

niedowiary

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie do wiary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dowiary

Niepoprawna pisownia