Poprawna pisownia

naoczny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo naoczny należy zawsze zapisywać razem. Zostało ono utworzone od wyrażenia przyimkowego i utworzyło zrost, dlatego nie należy go rozdzielać.
Naoczny oznacza zazwyczaj osobę, która coś widziała i może być świadkiem tego zdarzenia. Odnosi się także do wydarzeń i przedmiotów, które można zobaczyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Naoczny świadek wypadku potwierdził na policji zeznania, które zostały złożone przez ofiarę.
Masz jakiś naoczny dowód na to wszystko, o czym opowiadasz, czy mam ci wierzyć na słowo?
Policja uważa, że istnieje naoczny świadek zbrodni, jednak boi się przyznać, że o czymś wie.


Niepoprawna pisownia

na oczny

Niepoprawna pisownia