W zależności od kontekstu obie formy mogą być poprawne. Dla uproszczenia lektury naszej strony celowo oznaczyliśmy zapis przez ó kreskowane wielką literą jako niepoprawny, ponieważ w przeważającej większości rozterek językowych zasadne będzie użycie pisowni skurcz.

Poprawna pisownia

skurcz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz skurcz oznacza trzęsienie się kogoś lub czegoś, albo ściągnięcie. W terminologii medycznej dotyczy to zmiany długości, bądź napięcia włókien mięśniowych. Słowo to znane było już w XV wieku i występowało jako krčit, z kolei z na Rusi zapisywano je jako kórči i oznaczało kurczenie się czegoś, bądź marszczenie, a także skręcanie się z bólu. Następnie powstało słowo kurczyć, a od niego utworzono formę dokonaną skurczyć.

Przykłady poprawnej pisowni

W nocy złapał mnie silny skurcz w nodze, który trzymał mnie aż do rana.
Twój wełniany sweter skurczył się w praniu, chyba ustawiłam zbyt wysoką temperaturę.
Pacjent cierpi na częste skurcze mięśni, musimy przepisać mu jakieś leki.


Niepoprawna pisownia

skórcz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: wyraz Skórcz pisany przez oraz wielką literą, to nazwa miasta w północnej Polsce, znajdującego się w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, na północno-wschodniej granicy Borów Tucholskich, na Kociewiu. Pisownia jest uwarunkowana historycznie. Nazwa wywodzi się bowiem od ludowego określenia szpaka, którego – według legendy – ówczesna ludność nazywała skórcem.

Przykłady poprawnej pisowni

Skórcz, to miasto, które leży na terenie województwa pomorskiego.
W pobliżu Skórcza znajdują się Bory Tucholskie.
Czy byłeś już w Skórczu? To piękne miasto, które koniecznie musisz odwiedzić!


Niepoprawna pisownia

zkurcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkórcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kurcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kórcz

Niepoprawna pisownia