Poprawna pisownia

snuł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo snuł powinno być zapisywane przez u. Wynika to z faktu, iż ma ono pochodzenie starosłowiańskiego, od wyrazu snuti. Jego pisownia została zatem uwarunkowana historycznie.
Snuł oznacza, że ktoś przędzie nić, ciągnie za nią – jest to najbardziej oryginalne znaczenie tego słowa, powiązane z bliskoznacznym słowem osnowa. Wyraz ten oznacza także powolne i bezcelowe chodzenie, wleczenie się, wałęsanie. W kontekście zamiarów, które się posiada, opisuje ich rozważanie, planowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek snuł się bez celu po domu, z powodu zmartwień nie mogąc znaleźć sobie miejsca ani zajęcia.
Dziadek każdego wieczora snuł swoje opowieści z dawnych czasów, które dzieci uwielbiały.
Pająk snuł swoją nić mozolnie, tworząc przez cały dzień ogromną sieć w kącie pokoju.


Niepoprawna pisownia

snół

Niepoprawna pisownia