Poprawna pisownia

nie pobiera

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie pobiera należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie, w którym partykuła przecząca nie występuje razem z czasownikiem pobierać. W języku polskim wszystkie czasowniki z zaprzeczeniami piszemy oddzielnie.
Nie pobiera oznacza, że jakieś urządzenie albo osoba nie wymaga żadnego źródła energii albo nie zabiera czegoś, nie jest mu to potrzebne. Odnosi się także do braku posiadania jakichś zajęć, lekcji. Może oznaczać także brak ściągania plików z internetu.

Przykłady poprawnej pisowni

W dzisiejszych czasach nikt nie pobiera już podatków tak, jak bywało to w średniowieczu.
Ten komputer wcale nie pobiera dużo prądu, jak mi nie wierzysz, możesz to sprawdzić licznikiem.
Agnieszka nie pobiera już lekcji gry na fortepianie, bo znudził się jej ten instrument.


Niepoprawna pisownia

niepobiera

Niepoprawna pisownia