Poprawna pisownia

dostałoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dostało by

Niepoprawna pisownia