Zarówno wyraz przywieść jak i przywieźć występują w języku polskim, należy jednak zwrócić uwagę, że nie są to synonimy, w związku z czym wymienne ich stosowanie byłoby błędem ortograficznym. Należy zatem poznać znaczenie i zasady używania każdego z nich, w czym nieocenione będą nasze definicje oraz praktyczne przykłady użycia obu słów w różnych sytuacjach. Pamiętaj także o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy, znajdującej się pod tekstem.

Poprawna pisownia

przywieźć

Poprawna pisownia, znaczenie: przywieźć to czasownik w formie podstawowej, inaczej: wioząc, dostarczyć coś komuś lub coś gdzieś, przyjechać z kimś gdzieś, a także: przekazać coś po powrocie skądś.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecał mi coś przywieźć ze swojej wycieczki do Kenii.
Czy mógłbyś jadąc jutro do nas przywieźć też Martynę? Z jej samochodem jest coś nie tak.
Jeśli i tak chcesz przywieźć dzieci do babci na wakacje, to może sami zatrzymamy się tam na kilka dni?


Poprawna pisownia

przywieść

Poprawna pisownia, znaczenie: przywieść z kolei to wyraz oznaczający: nęcąc, przyciągnąć kogoś do jakiegoś miejsca, przyprowadzić kogoś lub też coś gdzieś, a dodatkowo: doprowadzić kogoś do jakiegoś stanu.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałam, że bardzo się starał, by nie przywieść mnie do szaleństwa.
Chciał przywieść ją do tego, by zgodziła się pójść z nim na bal, jednak szybko mu odmówiła.
Postaram się przywieść Cię do zmiany zdania, więc proszę, posłuchaj mnie uważnie.


Niepoprawna pisownia

przy wieść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy wieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszywieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżywieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przywjeźć

Niepoprawna pisownia