Poprawna pisownia

gdzie indziej

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie gdzie indziej zapisujemy oddzielnie. Jest to wyrażenie, w którym występuje słowo indziej, wobec którego obowiązuje zasada, iż zawsze musi być zapisywane oddzielnie od określeń, które je poprzedzają.
Gdzie indziej oznacza w innym miejscu. Dotyczy sytuacji, które rozgrywają się poza miejscem przebywania podmiotu mówiącego, ale także przedmiotów, które znajdują się w innym miejscu, niż osoba mówiąca mogła się spodziewać.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślałem, że ten niebieski zeszyt będzie leżał tutaj, ale musi znajdować się gdzie indziej.
To nie działo się tutaj, tylko gdzie indziej, ale nie umiem ci wytłumaczyć, gdzie dokładnie.
Powinniśmy zamieszkać gdzie indziej. Nie lubię tej dzielnicy, wydaje mi się bardzo niebezpieczna.


Niepoprawna pisownia

gdzieindziej

Niepoprawna pisownia