Poprawna pisownia

a kuku

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to fraza wykrzyknikowa, używana podczas nagłego pojawienia się, w celu rozbawienia, zaskoczenia lub wystraszenia rozmówcy.
Językoznawcy zadecydowali, że poprawny będzie wyłącznie zapis rozłączny powyższego zwrotu, jednak jego etymologia nie jest do końca poznana. Pewne jest natomiast, że występował w języku polskim już wiele lat temu. Zapis formy A kuku pojawił się już w 1887 roku w napisanej przez Michała Bałuckiego noweli pt. Głowa swoje a serce swoje, a także forma Kuku wystąpiła w tłumaczeniu Romea i Julii stworzonego w 1913 roku przez Michała Paszkowskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

A kuku! Wreszcie mnie znalazłeś!
Czy kiedy Paula wejdzie do mieszkania, planujemy krzyczeć Niespodzianka! czy A kuku?
A kuku! Wiedziałam, że w końcu zgadniesz, że schowałam się w szafie!


Niepoprawna pisownia

akuku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ku ku

Niepoprawna pisownia