Niepoprawna pisownia

z drówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdrówka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sdrówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrufka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdruwka

Niepoprawna pisownia