Wyrazem, od którego wywodzą się obie formy, jest rzeczownik autorka – forma żeńska pochodząca od słowa autor. Nazywamy tak twórcę, założyciela, wynalazcę czegoś, jest to również synonim wyrazu pisarz. W żargonie prawniczym autorem nazywamy osobę będącą oskarżycielem, powodem, poprzednim właścicielem czegoś. Oba warianty odmiany, mimo, że pochodzące od wspólnej formy podstawowej mają różne znaczenia i nie mogą być stosowane wymiennie, dlatego ważne jest poznanie znaczenia każdego z tych słów. Pomocne w tym będą definicje oraz przykłady praktycznego użycia przygotowane przez naszą redakcję. Przypominamy też, że w razie niepewności istnieje możliwość pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

autorkom

Poprawna pisownia, znaczenie: autorkom z kolei to postać odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Odmienione tak rzeczowniki powinny być zawsze kończone połączeniem głosek om.

Przykłady poprawnej pisowni

Autorkom zwycięskiego felietonu nagrody wręczył sam prezydent miasta.
Wiele osób bało się wyjawić swoich sekretów autorkom artykułu.
Autorkom zwycięskiego muralu gratulowano na żywo, w internecie i poprzez tradycyjną korespondencję.


Poprawna pisownia

autorką

Poprawna pisownia, znaczenie: autorką to wyraz podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Warto zapamiętać, że tego typu formy deklinacyjne rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków oraz imiesłowów rodzaju żeńskiego powinny być zawsze kończone przez ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziś w naszym mieście odbędzie się spotkanie z autorką wielu powieści kobiecych – Katarzyną Grocholą.
Po spotkaniu z autorką każdy mógł zakupić w promocyjnej cenie jedną z jej książek.
Dzieci z Bullerbyn to wspaniała, ciepła opowieść, której autorką jest Astrid Lindgren.