Niepoprawna pisownia

kleji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klei

Poprawna pisownia, znaczenie: klei jest czasownikiem występującym w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Oznacza lepiącą się powierzchnię lub proces przylepiania, wykonywany obecnie przez osobę trzecią. W przenośni i z zaprzeczeniem odnosi się do rozmów, które nie przebiegają pomyślnie i płynnie.
Czasownik klei należy zapisywać przez i na końcu. Jest to słowo, które w bezokoliczniku brzmi kleić i posiada temat klei. Ze względu na to, że takie czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej odmieniamy, zapisując jedynie temat, bez dodawania końcówek fleksyjnych, musi on kończyć się na i.

Przykłady poprawnej pisowni

Cała ręka klei mi się po pracy z tymi chemikaliami, aż żałuję, że nie założyłem żadnych rękawiczek.
Jeśli powierzchnia się nie klei, musisz po prostu wybrać inny rodzaj preparatu, aby połączyć to z drewnem.
Rozmowa wcale nam się dzisiaj nie klei, ale to chyba dlatego, że oboje jesteśmy bardzo zmęczeni.