Poprawna pisownia

huncwot

Poprawna pisownia, znaczenie: huncwotem nazywamy osobę mającą złe zamiary, postępującą źle, niecnie, człowieka, którego postępowanie jest naganne. Inaczej: szelma, łobuz, nicpoń.
Wyraz ten został zapożyczony od naszych zachodnich sąsiadów. W języku niemieckim występuje bowiem rzeczownik Hundsfott, oznaczający łajdaka. Dla przypomnienia – we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, stąd jedyną poprawną wersją zapisu powyższego określenia jest ta uwzględniająca głoskę h.

Przykłady poprawnej pisowni

Po raz kolejny Twoi synowie zniszczyli moje rabatki. To prawdziwe huncwoty!
Co za huncwot! Jak on mógł stłuc moje ulubione kubki.
Kiedy mój brat był młodszy, był prawdziwym huncwotem, dopiero w gimnazjum stał się spokojniejszy.


Niepoprawna pisownia

chuncwot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuncwot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hunswot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hóncwot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

huncwod

Niepoprawna pisownia