Oba zaprezentowane w poniższym opracowaniu słowa są rzecz jasna poprawne, a także wyglądają i brzmią podobnie, jednak może być to mylące, gdyż ich znaczenia diametralnie się różnią, przez co błędem byłoby ich wymienne stosowanie. Aby uniknąć pomyłki opracowaliśmy znaczenie każdego ze słów wzbogacając je dodatkowo przykładami praktycznego użycia w zdaniach. Gdyby było to niewystarczające przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników zadane w sekcji komentarzy, znajdującej się pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

oddziały

Poprawna pisownia, znaczenie: oddziały z kolei to odmieniony w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej rzeczownik oddział. Terminem tym określamy odrębną i samodzielnie działającą część jakiejś organizacji lub urzędu, ale również grupę ludzi, będącą częścią pewnej formacji. W żargonie geologicznym oddział to jednostka chronostratygraficzna dziejów Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwa największe oddziały szpitalne zostały już wyremontowane, teraz pora na kolejne.
Mecz ten ze względu na podwyższone ryzyko był zabezpieczany przez oddziały policji.
Kolejne szpitale w całym kraju z powodu braku lekarzy zamykają swoje oddziały.


Poprawna pisownia

odziały

Poprawna pisownia, znaczenie: odziały to odmieniona w trzeciej osobie liczby mnogiej forma czasownika odziać, będącego z kolei aspektem dokonanym od wyrazu odziewać. Jego znaczenie to: założyć coś na siebie, ale także: ubrać kogoś w coś. Jest to wyraz dość przestarzały, bardzo rzadko używany we współczesnej polszczyźnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziewczynki odziały się szybko, tak jak prosiła je mama.
Siostry odziały się w najcieplejsze ubrania jakie miały i wybiegły na śnieg.
Zbyt lekko się odziały, na pewno dlatego są teraz chore – zawyrokowała babcia.