Poprawna pisownia

potęga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potenga

Niepoprawna pisownia