Poprawna pisownia

potęga

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłowo należy zapisywać słowo potęga. Wynika to z faktu, iż przed literą g (oraz innymi spółgłoskami zwartymi) zawsze zapisujemy samogłoskę ę.
Potęga to inaczej bardzo duże możliwości, siła, zdolności; coś, co pozwala dużo osiągnąć, ale także pewna pozycja lub osiągnięcie, które mogą zapewnić władzę i szacunek. Jest to także wynik potęgowania – działania matematycznego – albo samo działanie, polegające na mnożeniu danej liczby przez nią samą.

Przykłady poprawnej pisowni

Jasiu, podejdź teraz do tablicy i policz, ile będzie wynosiła trzecia potęga liczby dwanaście.
Jego potęga była znana we wszystkich królestwach, dlatego każdy chętnie gościł tego maga.
Bogactwo, sława i potęga były najlepszymi nagrodami dla tego wędrownego najemnika.


Niepoprawna pisownia

potenga

Niepoprawna pisownia