Niepoprawna pisownia

kósi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kusi

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje, by wyrazy o pochodzeniu rodzimym zapisywać zgodnie z tradycją historyczną. Czasownik kusi wywodzi się od prasłowiańskiego terminu kusiti, oznaczającego próbę smaku lub też poddawanie próbie. Jako że ten wyraz był zapisywany przez u, również i jego współczesny odpowiednik należy tak pisać.
Kusi jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym forma czasownika kusić. Oznacza on: pociągać, wabić, skłaniać coś lub kogoś do popełnienia czynu, na który nie ma ochoty lub którego popełniać nie powinien, wystawiać kogoś na pokusę.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo mnie kusi, żeby kupić sobie kolejną w tym sezonie sukienkę.
Po dniach tak ciężkich jak ten kusi mnie, żeby rzucić tę pracę i wyjechać na kilka miesięcy za granicę.
Nie mogę znieść jego zachowania. Kusi mnie żeby wyśmiać go przy wszystkich.


Niepoprawna pisownia

kuzi

Niepoprawna pisownia