Niepoprawna pisownia

zagranicą

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w niektórych wypowiedziach można zastosować słowo zagranicą, jednak nie występuje ono w kontekście wydarzeń, rozgrywających się za granicą. Może służyć jedynie do ogólnego opisu, informującego, które kraje można określić jako zagranica względem innego kraju. Na przykład: Dla Niemiec, Polska i Czechy są zagranicą. W tym przypadku słowo zagranicą, będące narzędnikiem określenia zagranica, jest poprawne, jednak jego zastosowanie jest ograniczone.


Poprawna pisownia

za granicą

Poprawna pisownia, znaczenie: za granicą jest poprawną formą wyrażenia, opisującego, iż coś rozgrywa się poza wyznaczoną linia graniczną. Prawidłowy zapis jest uwarunkowany ogólną zasadą języka polskiego, dotyczącą pisowni przyimków. Mówi ona, iż za x podobnie jak inne przyimki – musi zostać zapisane oddzielnie od dopełniającego je wyrazu.
Za granicą oznacza, iż jakieś wydarzenie ma miejsce poza umowną lub formalną granicą danego terenu. Najczęściej odnosi się do sytuacji, rozgrywających się poza granicą kraju mówiącego, złe może dotyczyć także innych jednostek terytorialnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Będąc za granicą Polski, warto nie tylko zwiedzać zabytki, ale również spróbować regionalnej kuchni.
Gdybym był teraz za granicą, na pewno mógłbym leżeć na plaży, opalać się i pływać w ciepłym morzu.
Hanka w tym roku spędzi urlop za granicą, nie pamiętam jednak, czy wybrała Grecję czy Włochy.


Niepoprawna pisownia

zagranicom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako celownik liczby mnogiej słowa zagranica.

Niepoprawna pisownia

za granicom

Niepoprawna pisownia