Niepoprawna pisownia

zagranicą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za granicą

Poprawna pisownia