Poprawna pisownia

atmosfer

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

atmoswer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

admosfer

Niepoprawna pisownia