We współczesnej polszczyźnie dopuszczone do użytku są obie powyższe formy. W nieco starszych słownikach można było spotkać się wyłącznie z wyrazem kilkakrotnie, kilkukrotnie natomiast uważane było za błąd. Obecnie można już stosować je zamiennie, bez zmiany znaczenia zdania. Poniższe wyrazy oznaczają tyle samo co: szereg razy.

Poprawna pisownia

kilkakrotne

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkukrotne

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Prosiłam Cię kilkakrotnie żebyś zrobił porządek w garażu, a Ty ciągle nie znalazłeś na to czasu.
Otworzył drzwi dopiero wtedy, gdy kilkukrotnie nacisnęłam dzwonek.
Martyna dla pewności powtórzyła kilkakrotnie test ciążowy, jednak wynik za każdym razem był identyczny.
Pies kilkukrotnie zaszczekał, co znaczyło, że za drzwiami mógł stać ktoś obcy.


Niepoprawna pisownia

kilka krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkókrotnie

Niepoprawna pisownia