Poprawna pisownia

upoważnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: upoważnienie oznacza pełnomocnictwo w formie pisemnej wydane dla osoby lub instytucji, w celu realizacji określonych w dokumencie czynności. Upoważnienie wydaje się do czegoś, np. upoważnienie do odbioru wyników badań medycznych.
Jest to rzeczownik rodzaju nijakiego, w liczbie pojedynczej, który jest formą czasownika upoważniać. Pisownia przez ż nie jest poparta żadną regułą ortograficzną, dlatego należy zapamiętać prawidłową pisownię, tj. upoważnienie. Synonimy: plenipotencja, uprawnienie, autoryzacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli chce pani, aby wynik rezonansu odebrał ktoś inny, to proszę wystawić mu upoważnienie.
Prawidłowo wystawione upoważnienie powinno zawierać dane osoby upoważnionej, w tym numer pesel i adres zamieszkania.
Prawnik złożył w prokuraturze upoważnienie do czynności prawnych w imieniu swojego klienta.


Niepoprawna pisownia

upowarznienie

Niepoprawna pisownia