Niepoprawna pisownia

zwieżyłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierzyłeś

Poprawna pisownia