Niepoprawna pisownia

nie przeźroczysta

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzecznie.


Poprawna pisownia

nieprzeźroczysta

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

nieprzezroczysta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przeroczysta

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzecznie.