Niepoprawna pisownia

bronz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brąz

Poprawna pisownia