Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

pomoże

Poprawna pisownia, znaczenie: udzieli pomocy.

Przykłady poprawnej pisowni

Bartek pomoże mi rozwiązać zadanie matematyczne.


Poprawna pisownia

Pomorze

Poprawna pisownia, znaczenie: kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomorze dzielimy na dwa regiony – Pomorze Zachodnie i Pomorze Gdańskie.