Poprawna pisownia

minęło

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma czasownika mijać. W języku polskim oznacza on przechodzenie, przejeżdżanie obok czegoś lub kogoś, zakończenie jakiegoś trwającego w czasie zjawiska, możemy go również użyć, by zaznaczyć, że coś (na przykład uczucie, emocja, ból) przestało być odczuwanym. Minęło to czasownik odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym.
Należy zapamiętać, że poprawny zapis tego wyrażenia zawsze zawiera głoskę ę. Jest to głoska nosowa, która w niedbałej mowie często tę nosowość traci i bywa zastępowana przez ustną głoskę e połączoną z n. Z tego najczęściej wynikają błędy w pisowni powyższego zwrotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Cieszę się, że minęło mnie oficjalne pożegnanie Marty – nigdy za nią nie przepadałam.
Było, minęło – nie ma co wspominać dawnych lat.
Moje uczucie do niego minęło bardzo szybko, gdy tylko go lepiej poznałam.


Niepoprawna pisownia

mineło

Niepoprawna pisownia