Niepoprawna pisownia

chodowla

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hodowla

Poprawna pisownia, znaczenie: hodowla to ogół zwierząt lub roślin, pozostających pod opieką człowieka. Jest to także proces opieki nad nimi, służący utrzymaniu ich dobrego stanu zdrowia i rozmnożeniu.
Hodowla musi być zapisywana przez h. Jest to słowo zapożyczone z języka rosyjskiego, gdzie brzmi hoduwaty. Zgodnie z zasadami polszczyzny tego typu wyrazy zapisuje się przez h, zgodnie z ich oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej hodowla róż była znana w całym regionie, dlatego postanowiła zacząć je sprzedawać.
Hodowla zwierząt futerkowych powinna być zakazana, uważam ją za zwykłe okrucieństwo.
Hodowla roślin i zwierząt towarzyszy człowiekowi odkąd tylko zaprzestał koczowniczego trybu życia.