Zarówno wyrażenie w przeciągu, jak i w ciągu są poprawne. Zapoznaj się z poniższym opracowaniem, aby podjąć decyzję użycie której z form będzie zasadne w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

w ciągu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie w przeciągu było także stosowane dawniej do opisywania czasu, w ciągu którego jakieś zdarzenie miało miejsce albo została wykonana dana czynność. Obecnie nie jest ono tak popularne i powoli staje się archaizmem, dlatego nie jest zalecane, choć wciąż uważa się je za poprawne. Znacznie częściej wykorzystuje się jednak w tym kontekście w ciągu i językoznawcy podkreślają, że powinno być preferowane.

Przykłady poprawnej pisowni

W ciągu ośmiu godzin można wykonać naprawdę dużo pracy, dlatego skoncentruj się na zadaniu.
Grzesiek w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zachorował kilka razy na poważną anginę.
Tadeusz zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat wybudować sobie dom i kupić nowy samochód.
***
W przeciągu ostatniego roku nie udało mi się dobrze odpocząć, pomimo że dostałem urlop.
Moja żona w przeciągu paru miesięcy znalazła dobrze płatną pracę w dużej korporacji w Krakowie.
Nie wiem, ile tobie to dokładnie zajmie, ale ja takie łatwe zadania robię w przeciągu kilku chwil.


Poprawna pisownia

w przeciągu

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia w przeciągu używa się do opisu specyficznych podmuchów wiatru, które pojawiają się przy jednoczesnym otwarciu okien lub drzwi po dwóch stronach pomieszczenia. Używane w takim kontekście nie może być zamieniane z w ciągu.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli będziesz długo siedział w przeciągu, narazisz swoje zdrowie, dlatego powinieneś zamknąć okno.
Mój dziadek ma osłabioną odporność, dlatego zawsze pilnujemy, aby nie siedział w przeciągu.
Gdybyś nie stał tyle w przeciągu, najpewniej nie miał teraz problemu z bolącym kręgosłupem.