Niepoprawna pisownia

wruciłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wróciłem

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wróciłem oznacza, że wypowiadający się mężczyzna ponownie przybył do miejsca, w którym znajdował się wcześniej. Opisuje sytuację mającą miejsce w przeszłości. Czasownik ten występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego, w formie męskoosobowej.
Wróciłem należy zapisywać przez ó, ponieważ może ono ulegać wymianie na a w wyrazie pokrewnym, jakim jest wracać. Możliwość utworzenia takich par wymiany samogłosek (z literami a, e, o) decyduje o zapisie przez ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy wróciłem do domu, przekonałem się, że nie było tam nikogo, co nieco mnie zaniepokoiło.
Patrząc na zdjęcia, chętnie wróciłem myślami do ostatnich wakacji, które spędzaliśmy w Chorwacji.
Dzisiaj wróciłem wcześniej do domu, więc możemy zająć się porządkami, które ciągle odkładaliśmy.