Poprawna pisownia

zdenerwuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdenerwóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z denerwóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z denerwuje

Niepoprawna pisownia