Poprawna pisownia

póki co

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie, którego zadaniem jest wprowadzenie części podrzędnej w zdaniu podrzędnie złożonym. Wywodzi się ono z języka rosyjskiego, tzn. jest rusycyzmem. Oznacza ono: jak dotąd, jak na razie, do chwili obecnej, po dziś dzień, do tej pory. Należy pamiętać, że jest to zwrot stosowany w mowie potocznej, więc nie należy go używać w oficjalnych pismach i w sytuacjach, gdy wymagana jest od nas mowa wzorcowa.
Póki co zawsze zapisujemy przez ó, tak samo jak wyrażenie póty, od którego się ono wywodzi. Jest to zapis uwarunkowany historycznie – taka forma zapisu widnieje w stworzonym przez żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Aleksandra Brücknera „Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego”.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki co nie widzę żeby się zbliżali, może powinniśmy do nich zadzwonić?
Nie mam siły się z nim kłócić, więc póki co pozostawię to bez komentarza.
Póki co nasza drużyna może być pewna awansu do kolejnej tury rozgrywek.


Niepoprawna pisownia

puki co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pókico

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pukico

Niepoprawna pisownia