Poprawna pisownia

włożyć

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik ten należy zawsze zapisywać przez ż. Uzasadnia to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, która nakazuje pisownię tej spółgłoski kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na d, dz, g, h, s, z lub ź. W tym przypadku zachodzi oboczność ż:dwłożyć, bo wkładać.
Jest to czasownik dokonany, oznaczający: umieścić coś w czymś, poświęcić swój czas, pracę, wysiłek w jakimś celu, wpłacić gdzieś pieniądze, ale również: wydać na coś pieniądze, ubrać się lub ubrać kogoś w coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli chcesz dostać ocenę bardzo dobrą, będziesz musiał włożyć wiele pracy w ten projekt.
Jako że czeka mnie dziś bardzo dużo chodzenia, bałam się włożyć buty na wysokim obcasie.
Myślę, że możesz włożyć krótką sukienkę – nie jest to impreza oficjalna, a zwykłe spotkanie urodzinowe.


Niepoprawna pisownia

włorzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w łożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włoszyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włożydź

Niepoprawna pisownia