Poprawna pisownia

z nim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znim

Niepoprawna pisownia